خانه / ملات ها و اندودهای آماده (برگه 7)

آرشیو دسته ی : ملات ها و اندودهای آماده

اشتراک در خبرنامه

اندود قیر

اندود قیر

اندود قیر «عایق رطوبت سنتی » و دارای مقاومت کافی بوده و اندود قیر جهت عایق رطوبتی در پشت بام ها ، بصورت پوشش انتهایی و یا در زیر آجر فرش پشت بام در بناها بکار رفته است. اندود قیر ...

متن کامل »

اندود با گرد فلز

اندود با گرد فلز

استفاده از فلزاتی چون نقره، طلا، لاجورد و شنگرف برای اندود معمول بوده است. ضمنا در رنگ کاری ساختمانها نیز استفاده از فلز بصورت پوره آن رایج بود. در اماکن متبرکه که طلاکاری به عنوان آمود زیاد مقبول بود، زیربخشی ...

متن کامل »

ملات ساروج

ملات ساروج

پیش از اختراع سیمان، ملات ساروج را برای اندود و آب‌بندی کردن آب‌انبارها و حوضها مصرف می‌کردند، ولی امروزه مصرف آن بسیار کم شده و ملات سیمان جای آن را گرفته است. ملاتهای ساروج مصرفی در ایران به دو گونه ...

متن کامل »

ملات ماسه آهک

ملات ماسه آهک

ماده پرکننده این ملات، ماسه و ماده چسباننده آن، آهک است. ملات ماسه آهک ملاتی است هوایی و برای گرفتن و سفت و سخت شدن به دی اکسید کربن موجود در هوا نیاز دارد. این ملات برای مصرف لای جرز ...

متن کامل »

عوامل موثر در انتخاب اندود

عوامل موثر در انتخاب اندود

1-سطح زیرکار               2-شرایط اقلیمی پیش از شروع اندود کاری ،باید کلیه مصالح و موادی که از چسبیدن ملات به زیر کار جلوگیری می کنند ؛ بطور کامل زدوده شود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی سطوح زیرکار تعیین کننده جنس ...

متن کامل »

ملاتها و اندودها

ملاتها و اندودها

اندود از موادی تشکیل شده است که ابتدا خمیری شکل بوده و با دست یا استفاده از ماله بر روی سفتکاری بنا کشیده می شود. کاربرد اندودها اندود به دو صورت کاربرد دارد: در حد فاصل بین سفتکاری و روکار ...

متن کامل »

ملات گل آهک

ملات گل آهک

دو اشکال عمده در ملات گل وجود دارد، یکی انقباض ناشی از خشک شدن و ترک خوردن و دیگری وارفتن ملات در آب و آب‌شستگی، افزودن آهک به خاک، این دو اشکال را برطرف کرده و آن را تخفیف می‌دهد. ...

متن کامل »

ملاتهای سیمان (پوزولانی و آهک ـ پوزولانی )

ملاتهای سیمان (پوزولانی و آهک ـ پوزولانی )

این قبیل ملاتها دارای سابقه دیرینه هستند، به طور کلی مواد پوزولانی به موادی گفته می‌شود که به تنهایی خاصیت چسبندگی ندارند، ولی با آهک و با وجود آب در درجه حرارتهای عادی ترکیب شده و نوعی سیمان تولید می‌کنند. ...

متن کامل »

اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

فراورده های ﮔﭽﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﺎزکﻛﺎری در اﻧﺪودﻛﺎری دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی ...

متن کامل »

ملات اندود پایه سیمانی

ملات اندود پایه سیمانی

–  این محصول از گروه اندودهای پایه سیمانی است که از سیمان، سنگدانه های 0/2-0 میلی متر و مواد افزودنی شیمیایی و پلیمری تشکیل شده است. – ملات اندود ، مناسب جهت اندود سطوح نهایی کار در نماهای داخلی می باشد ...

متن کامل »
رفتن به بالا