خانه / افزودنی بتن (برگه 10)

آرشیو دسته ی : افزودنی بتن

اشتراک در خبرنامه

افزودنی های تسریع کننده پودری

افزودنی های تسریع کننده پودری

نرخ های افزوده شدن تسریع کننده های تسریع کننده بتن پودری عموماً در بازه %6-2 وزن سیمان است. تسریع کننده های مایع با نسبت های حجمی به نسبت های تسریع کننده به آب دربازه 1:20 تا 1:1 ترکیب می شود. ...

متن کامل »

تاثیر افزودنی فوم سیلیکا بر تسریع کننده شاتکریت

تاثیر افزودنی فوم سیلیکا بر تسریع کننده شاتکریت

افزودن فوم سیلیکا به تسریع کننده شاتکریت با اختلاط خشک به میزان %15-10 وزن سیمان پرتلند به طور قابل توجهی خصوصیات به هم چسبنده و چسبیدگی شاتکریت اعمال شده تازه را بهبود می بخشد. اصلاحات عملی تسریع کننده بتن شاتکریت ...

متن کامل »

تسریع کننده های بتن

تسریع کننده های بتن

تسریع کننده های بتنی سرعت سخت شدن اختلاط های سیمانی و بتن را افزایش می دهد. کلسیم کلرید که ماده اصلی برای ایجاد اثر تسریع کنندگی در بتن است از سال 1885 مورد استفاده قرار گرفته است. تسریع کننده های ...

متن کامل »

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر خصوصیات بتن

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر خصوصیات بتن

اثرات مقاوم کننده ها در برابر رطوبت بر سیستم آب- سیمان داده های منتشر شده چندان زیادی درباره اثری که مواد افزودنی مقاوم کننده بتن در برابر رطوبت، بر خمیرهای سیمانی دارند، در مقایسه با عوامل کاهنده آب و عامل ...

متن کامل »

مقاوم کننده بتن در برابر رطوبت

مقاوم کننده بتن در برابر رطوبت

مقاوم کننده های بتن در برابر رطوبت، مواد افزودنی بسیار مهمی هستند که شرایط سطح بتن را طوری تغییر می دهند که دافع آب شوند، یا اصطلاحاً کمتر «خیس خوردگی» پیدا کنند. همانطور که در شکل 4. 1 نشان داده ...

متن کامل »

اثرات مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر خصوصیات بتن سخت شده

اثرات مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر خصوصیات بتن سخت شده

اثر مقاوم کننده بتن برابر رطوبت بر مقاومت فشاری و کششی بتن مواد افزودنی مقاوم کننده بتن برابر رطوبت تأثیر محسوسی بر مقاومت 28 روزه بتن نمی گذارد، مگر آنکه یک ماده افزودنی کاهنده آب در فرمولاسیون لحاظ شود. در ...

متن کامل »

عامل هوازای بتن / الزامات طرح اختلاط بتن

عامل هوازای بتن / الزامات طرح اختلاط بتن

حضور عامل هوازای بتن ، بتن را چسبنده تر می کند. حضور عامل هوازای بتن همچنین کاهش در مقدار ریزدانه را بدون افزایش تمایل به جداسازی، ممکن می سازد. مقدار ماسه ای که می تواند قبل از محبوس شدن هوا ...

متن کامل »

اثر عامل هوازای بتن بر خصوصیات بتن

اثر عامل هوازای بتن بر خصوصیات بتن

(a) پیمانه مصرفی عامل هوازای بتن و نوع ماده افزودنی اثر تغییر دادن مقدار چندین عامل هوازای بتن در شکل 3. 8 نشان داده شده است. شباهت رفتار سدیم دوسیل سولفات و سدیم رزینات مجدداً به تصویر کشیده شده است. ...

متن کامل »

اثرات عامل هوازای بتن

اثرات عامل هوازای بتن

اثر عامل هوازای بتن بر سرعت انجماد بتن عامل هوازای بتن برای زمان دادن به ستون آب برای بیرون آوردن مویینگی به فضای خالی مهم می باشد و بنابراین هر چه سرعت افت دما بیشتر باشد، اثر شدیدتر و جدی ...

متن کامل »

اثر عامل هوازای بتن بر مقاومت بتن

اثر عامل هوازای بتن بر مقاومت بتن

اثر عامل هوازای بتن بر مقاومت فشاری همیشه تصور می شود که عامل هوازای بتن موجب کاهش قابل ملاحظه مقاومت فشاری بتن می شود. با این وجود نشان داده شد که به علت تغییرات طرح اختلاط عامل هوازای بتن که ...

متن کامل »
رفتن به بالا