بتن ریزی بتن محبوس کننده هوا

فاکتورهایی همچون تنوع در مواد، اختلاط، روش های بتن ریزی، دما و کاربرد سیمان های ترکیبی ممکن است که تنظیم شدن مقدار هوای لازم با اندازه حباب و فاصله مناسب را در بتن محبوس کننده هوا مشکل سازد. روش های بتن ...

متن کامل »

میزان هوای محبوس یک مخلوط بتنی

میزان هوای محبوس یک مخلوط بتنی

میزان هوای محبوس یک مخلوط بتنی معمولاً نشان دهنده کافی بودن سیستم هوای منفذی به هنگامی است که افزودنی های محبوس کننده هوا ی مورد استفاده با مشخصه های مرتبط با استدانداردهای معتبر سازگاری دارد (BS 5075, CSA A.266.2, ASTM C260) . ...

متن کامل »

ترکیب و تولید افزودنی های بتن

ترکیب و تولید افزودنی های بتن

ترکیب افزودنی های بتن در عملیات ساختمانی بتنی، یکی از مهم ترین فاکتورهای مؤثر بر کیفیت فرآورده تکمیل شده، استفاده از روش های مناسب تهیه و ترکیب افزودنی های بتن است. دستیابی به یک دز افزودنی بتن پیوسته در ترکیب ...

متن کامل »

افزودنی کند گیرکننده بتن

همزمان با اینکه بتن تازه خشک می شود، انقباضی که در مرحله قبل از سخت شدگی رخ می دهد و به نام جمع شدگی پلاستیک شناخته می شود. جمع پلاستیک ممکن است موجب ترک خوردگی بتن در طی اولین ساعات ...

متن کامل »

اثرات افزودنی کاهنده آب بتن

اثرات افزودنی کاهنده آب بتن

تسریع گیرش بتن های حاوی افزودنی تخفیف خوردگی در مخلوط های بتنی تعمیراتی (گیرش تسریع یافته در بتن های حاوی کلسیم نیتریت و فوق روان کننده ها) افزودنی کاهنده آب بتن کلسیم نیتریت اساساً به عنوان بازدارنده خوردگی استفاده می شود، ...

متن کامل »

جمع شدگی بتن

جمع شدگی بتن

بتن در اثر تبخیر، رطوبت خود را از دست داده و جمع می شود. چون خروج رطوبت در سرتاسر عضو یکسان نیست ، تغییر رطوبت متفاوت، جمع شدن مقاومت را به همراه دارد و پیامد آن به وجود آمدن تنش ...

متن کامل »

افزودنی های موثر در جلوگیری از یخ زدگی بتن

افزودنی های موثر در جلوگیری از یخ زدگی بتن

مدت زمان محافظت لازم برای حفاظت بتن از آسیب یخ زدگی به تعدادی از فاکتورها بستگی خواهد داشت. یکی از فاکتورهای حیاتی برای جلوگیری از یخ زدگی بتن درجه اشباع بتن تازه بتن ریخته شده و مدت زمان حالت اشباع ...

متن کامل »

روش های بتن ریزی در هوای سرد

روش های بتن ریزی در هوای سرد

شرایط با آب و هوای سرد برای ساخت و ساز به عنوان دوره ای تعریف می شود که بیش از 3 روز متوالی است، و شرایط زیر وجود دارد: میانگین هوای روزانه کمتر از (40 درجه فارنهایت) است و دمای ...

متن کامل »

ناسازگاری افزودنی بتن با افزودنیهای دیگر

ناسازگاری افزودنی بتن با افزودنیهای دیگر

بتن زیرآبی- افزودنی بتن مشکلات سازگاری با افزودنی های بتن بهبود دهنده ی ویسکوزیته (VEAها) ترکیب های VEAها، WRAها و SPها در کنترل کردن رسوب گذاری در ملات با روانی بالای شبه بتن استفاده می شود و در بتن زیرآبی ...

متن کامل »

بتن با کارایی بالا

بتن با کارایی بالا

با برخی ترکیبات سیمان- فوق روان کننده بتن ، مشکلات متنوعی همچون اثر روان سازی پایین افت اسلامپ سریع، جدایش شدید، دیرگیر شدن ممتد و افت هوای محبوس گزارش شده است. این موارد در قسمت زیر به طور خلاصه مرور ...

متن کامل »
رفتن به بالا