افزودنی کاهنده آب بتن هیدراتاسیون جامد

افزودنی کاهنده آب بتن هیدراتاسیون جامد

فرآیند هیدراتاسیون سیمان پرتلند بسیار پیچیده است، اما تا حد زیادی می تواند به صورت هیدارتاسیون فازهای اصلی موجود و واکنش های با کلسیم سولفات در نظر گرفته شود. رفتار یک سیمان پرتلند معمولی تا حد زیادی همان رفتار مجموعه ...

متن کامل »

افزودنی بتن:هیداراتاسیون فاز آبی

افزودنی بتن:هیداراتاسیون فاز آبی

در طی هیدارتاسیون سیمان پرتلند، غلظت و ماهیت یون های محلول در فاز آبی به طور پیوسته (به خصوص در زمان های هیدارتاسیون اولیه) تغییر می کند. گونه های یونی هیداراتاسیون فاز آبی افزودنی بتن اصلی حاضر در فلزهای قلیایی سدیم ...

متن کامل »

خواص و اثرات افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات

خواص و اثرات افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات

– تمام دسته بندی های افزودنی های کاهنده آب به صورت غیر قابل بازگشتی روی سیمان پرتلند هیدارتی جذب شده اند. این مورد به طور تجربی با افزودن مقادیر بیشتر از حلال در طی فرآیند تعیین رونشین شدن هم دمایی ...

متن کامل »

مزایای و اثرات افزودنی های کاهنده آب بتن

مزایای و اثرات افزودنی های کاهنده آب بتن

به منظور فهم عمیق تر از تأثیر افزودنی های کاهنده آب بتن  بر خصوصیات شکل پذیری بتن تازه و یافتن یک دید کلی از مکانیسم واکنش افزودنی های کاهنده آب بتن ، آشنایی با اثرات افزودنی های کاهنده آب بتن بر سیستم ...

متن کامل »

افزودنی های کاهنده آب بتن:اسید هیدروکسی کربوکسیلیک

افزودنی های کاهنده آب بتن:اسید هیدروکسی کربوکسیلیک

همان طور که از نام اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک بر می آید، در این مواد شیمیایی ارگانیک (آلی) که هم گروه های هیدروکسیل و هم کربوکسیل را در مولکولهایشان دارند، عموماً در اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک نمک سدیم استفاده می شود، گرچه گاه ...

متن کامل »

افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات: فرمول

افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات: فرمول

 1- بسیاری از افزودنی لیگنوسولفونات کاهنده آب بتن ، به خصوص افزودنی لیگنوسولفونات هایی که خلوص پایین تری دارند یا از لگنین های چوب سخت تولید شده اند، نسبت کمی از هوا را داخل بتن محبوس می کنند. افزودنی لیگنوسولفونات ها ...

متن کامل »

افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات

افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات

اگرچه طیف وسیعی از افزودنی ها به لحاظ تجاری در بازار تحت چندین دسته بندی اقتصادی به نام های ضدآب ها، متراکم کننده ها، آسان ساز کارایی و… در دسترس هستند، این امکان هم هست که دسته بندی بر اساس ...

متن کامل »

افزودنی های کاهنده آب بتن

افزودنی های کاهنده آب بتن

افزودنی های کاهنده آب بتن آن دسته از فرآورده ها هستند که این قابلیت را دارند که بتنی با یک کارایی مشخص را تولید کنند، آن هم با نسبت آب به سیمان کمتری از نسبت آب به سیمان بتن کنترلی که ...

متن کامل »

روش مصرف پرایمر بتن اپوکسی

روش مصرف پرایمر بتن اپوکسی

هنگام کار با پرایمر بتن اپوکسی برآمدگی های بتن با استفاده از دستگاه ساب بر طرف شده و جهت رسیدن به چسبندگی بیشتر سطح بتن با استفاده از دستگاه خراش داده می شود تا پروفایل مناسب روی سطح ایجاد گردد. ...

متن کامل »

پرایمر بتن اپوکسی

پرایمر بتن اپوکسی

پرایمر بتن اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بوده و به صورت لاک است. پرایمر بتن اپوکسی به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین قدرت نفوذ بالایی دارد و تا عمق بسیار زیادی می تواند به درون بتن نفوذ کند. ...

متن کامل »
رفتن به بالا