فوق روان کننده حباب ساز AR B – B304

فوق روان کننده حباب ساز AR B – B304

فوق روان کننده ها بر پایه کربوکسیلاتی است که علاوه برافزایش اسلامپ بتون مقداری هوای غیر تصادفی تولید می کند. موارد کاربرد فوق روان کننده حباب ساز AR B – B304: از این ماده فوق روان کننده به طور کل ...

متن کامل »

فوق روان کننده زودگیر افزایش اسلامپ AR- B303

فوق روان کننده زودگیر افزایش اسلامپ AR- B303

فوق روان کننده ها بر پایه کربوکسیلات است که علاوه بر توانایی بالا در افزایش اسلامپ باعث افزایش وزن مخصوص بتن می شود. موارد کاربرد فوق روان کننده زودگیر افزایش اسلامپ AR- B303: با توجه به این که این روان ...

متن کامل »

فوق روان کننده و نگهدارنده اسلامپ AR-B302

روان کننده ها برپایه پلی کربوکسیلات است که توانایی بالایی در کاهش آب به سیمان و افزایش اسلامپ دارد. موارد کاربرد فوق روان کننده و نگهدارنده اسلامپ AR-B302: به طورکلی از این ماده افزودنی می توان در هر سازه ای ...

متن کامل »

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب AR- B301

فوق روان کننده و کاهنده شدید آب AR- B301

فوق روان کننده ها بر پایه کربوکسیلات است که علاوه بر افزایش اسلامپ توانایی بالایی در نگهداری اسلامپ دارد. موارد کاربرد فوق روان کننده و کاهند شدید آب AR- B301: از این ماده افزودنی در مواردی می توان استفاده کرد ...

متن کامل »
رفتن به بالا