خانه / آرشیو برچسب: افزودنی بتن (برگه 3)

آرشیو برچسب: افزودنی بتن

اشتراک در خبرنامه

ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن

ژل سیلیکافیوم الیاف دار بتن

ژل سیلیکافیوم بتن که یک ژل سیلیکافیوم الیاف دار است برای تولید بتن با مقاومت بالا، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذیر، و بتن پردوام و ملاتهای ویژه و برای کاهش ترکهای و ارتقاء نسبی مقاومتهای کششی و خمشی بتن ...

متن کامل »

افزودنی زودگیر دوغاب

افزودنی زودگیر دوغاب

افزودنی زودگیر دوغاب کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که می تواند با تسریع در هیدراسیون سیمان باعث گیرش سریع و کسب مقاومت زودرس در ملات یا دوغاب تزریقی شود. مقادیر مصرف افزودنی زودگیر دوغاب می تواند تعیین کننده زمان ...

متن کامل »

افزودنی معدنی بتن پوزولانی

افزودنی معدنی بتن پوزولانی ، نوعی افزودنی معدنی متبلور بر پایه سیلیکات آلومینیوم هیدراته می باشد که جایگزینی مقداری از سیمان موجود در طرح اختلاط بتن با آن باعث بهبود شکل بتن تازه و ارتقای خواص مکانیکی و پایایی بیشتر ...

متن کامل »

افزودنی زودگیر بتن مایع

افزودنی زودگیر بتن مایع

افزودنی زودگیر بتن مایع کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که غیر سوزاننده و غیر سمی بوده و می تواند دور ریز مصالح در بتن پاشی به روش مرطوب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مقادیر مصرف افزودنی زودگیر ...

متن کامل »

افزودنی پودری بتن – دوغاب های تزریقی

افزودنی پودری بتن – دوغاب های تزریقی

افزودنی پودری بتن جهت ساخت ملات ها یا دوغاب های تزریقی سیمانی و بهبود خواص عمومی آنها طراحی شده است. اضافه شدن مقادیر مناسبی از افزودنی پودری بتن جهت دوغاب تزریقی به محیط های سیمانی موجب ساخت ملات یا دوغابی ...

متن کامل »

افزودنی میکروسیلیس مسلح به الیاف

افزودنی میکروسیلیس مسلح به الیاف

افزودنی میکروسیلیس مسلح به الیاف مخلوطی است متشکل ازآب، میکروسیلیس(دوده سیلیسی)، الیاف پلی پرو پیلن، فوق روان کننده بتن، افزودنی کاهنده آب بتن و افزودنی کاهنده نفوذ پذیری بتن و مسدود کننده منافذ موئین بتن و افزودنی غلظت دهنده بتن ...

متن کامل »

افزودنی بتن بر پایه میکروسیلیس

افزودنی بتن بر پایه میکروسیلیس

افزودنی بتن بر پایه میکروسیلیس مخلوطی است متشکل ازآب، میکروسیلیس (دوده سیلیسی)، افزودنی فوق روان کننده بتن، افزودنی کاهنده آب بتن ، افزودنی کاهنده نفوذ پذیری بتن و مسدود کننده منافذ موئین بتن و افزودنی غلظت دهنده بتن تازه. مزایای افزودنی ...

متن کامل »

افزودنی هوازای بتن

افزودنی هوازای بتن مایع جهت ایجاد حباب های بسیار ریز در بتن و یا ملات های سیمانی می باشد. اندازه قطر حباب های تشکیل شده به وسیله افزودنی هوازای بتن در بتن کمتر از 50 میکرون و فاصله آن ها ...

متن کامل »

بتن الیاف پلیمری

بتن الیاف پلیمری

یکی دیگر از الیاف های که در بتن مسلح استفاده می شود بتن الیاف پلیمری می باشد یکی از مزایای بتن الیاف پلیمری مرکب نسبت به مواد فلزی پدیده خستگی می باشد که در گذشته درصنایع هوایی استفاده می شد ...

متن کامل »

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

ﮐﯿﻔﯿﺖ بتن الیافی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: 1ـ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ 2ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن – ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻟﯿﺎف در بتن – ﻣﻬﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ...

متن کامل »
رفتن به بالا