خانه / آرشیو برچسب: خرید مواد افزودنی بتون (برگه 4)

آرشیو برچسب: خرید مواد افزودنی بتون

اشتراک در خبرنامه

موارد کاربرد بتن اصلاح شده با لاتکس

موارد کاربرد بتن اصلاح شده با لاتکس

بتن ها و ملات های اصلاح شده با لاتکس مواد مستعدی برای جلوگیری از خوردگی القاء شده با کلرید و برای تعمیر سازه های بتنی مسلح آسیب دیده هستند. بتون اصلاح شده با لاتکس تا حد زیادی به عنوان یک ...

متن کامل »

مزایای لاتکس

مزایای لاتکس

ویژگی ها و مزایای افزودنی بتن لاتکس تغییر شکل پذیری، مدول الاستیک و نسبت پواسون اختلاف های زیاد میان مدول های لاتکس و هیدرات های سیمان (مدول های الاستیک Gpa 0.001 -10 و GP 10-30 به ترتیب) موجب می شود ...

متن کامل »

افزودنی بتن لاتکس

افزودنی بتن لاتکس

زمانیکه یک افزودنی لاتکس در بتون ریزی استفاده می شود، میزان آب موجود مورد نیاز برای ایجاد یک اسلامپ مشخص به اندازه محسوسی می تواند کاهش یافته و میزان این کاهش با افزوده شدن نسبت پلیمر به سیمان افزایش می ...

متن کامل »

کارایی مواد افزودنی ضد شستگی بتن

کارایی مواد افزودنی ضد شستگی بتن

تخلیه کردن سازه های هیدرولیکی همچون سدها از آب برای انجام تعمیرات هم مشکل و هم هزینه بر می باشد. پیشرفت های اخیر در مواد افزودنی که به چسبندگی کمک می کند، این امکان را فراهم آورده تا بتن ریزی ...

متن کامل »

بتن غیر پراکنده شونده در زیر آب

بتن غیر پراکنده شونده در زیر آب

برای تولید بتن غیر پراکنده شونده (non- dispersible) کلوئیدی در زیر آب، حداقل نسبت های آب به سیمان باید در محدوده 0.36 تا 0.6 بوده و میزان سیمان و ریزدانه ها معمولاً از مخلوط های متناظر روی زمین بالاتر است. ...

متن کامل »

اثر مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

اثر مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

لزجت افزایش یافته آب در مخلوط منجر به تکان خواهی بیشتر بتن و مقاومت بهبود یافته در جدایش می شود. پیمانه مصرفی مواد افزودنی ضد شستگی بتن برای طبقات A و B و C در محدوده 1 تا 1.5% وزن آب ...

متن کامل »

مواد افزودنی ضد شستگی بتن

مواد افزودنی ضد شستگی بتن

تخلیه کردن سازه های هیدرولیکی همچون سدها از آب برای انجام تعمیرات هم مشکل و هم هزینه بر می باشد. پیشرفت های اخیر در مواد افزودنی که به چسبندگی کمک می کند، این امکان را فراهم آورده تا بتن ریزی ...

متن کامل »

مکانیسم افزودنی های خاص بتن

مکانیسم افزودنی های خاص بتن

در بین افزودنی های خاص بتن، نمکهای لیتیم و باریم انبساط را بر مبنای تورم سیلیکات قلیایی و کربنات قلیایی را از طریق مکانیسم های توسعه فشار اسموزی را کاهش می دهند. این نمک ها از جمله افزودنی های کاهنده انبساط ...

متن کامل »

مواد افزودنی بتن ضد انجماد

مواد افزودنی بتن ضد انجماد

وقتی بتن تازه منجمد می گردد، مقاومت چنین بتونی از 20 تا 40 پایین آمده و پیوند میان آرماتور و بتن تا 70% نسبت به بتن عمل آوری شده عادی پایین می آید. بنابراین هنگامی که بتن ریزی تحت شرایط ...

متن کامل »

انواع افزودنی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه

انواع افزودنی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه

انواع مختلف مواد افزودنی که به عنوان عواملی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه ها شناخته می شوند، می توانند به دو گروه تقسیم بندی شوند: گروه اول در کاهش انبساط به علت واکنش سیلیسی قلیایی مؤثر هستند و گروه ...

متن کامل »
رفتن به بالا