خانه / آرشیو برچسب: کارایی بتن

آرشیو برچسب: کارایی بتن

اشتراک در خبرنامه

نفوذپذیری بتن

نفوذپذیری بتن

نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن بستگی به ساختار بتن دارد. برای مشخص کردن نفوذپذیری بتن یک ساختار، باید ضریب نفوذپذیری بتن تأیین گردد که ضریب نفوذپذیری بتن عبارت است از میزان جریان مایع یا گاز عبوری ...

متن کامل »

کاهش افت اسلامپ بتن

کاهش افت اسلامپ بتن

روش های مورد استفاده برای حداقل کردن مشکلات افت اسلامپ در بتن آماده شامل: 1) کاربرد افزودنی دیرگیرکننده بتن با پایه اسید هیدروکسی کربوکسیلات در ارتباط با فوق روان کننده بتن؛ 2) کاربرد یک فوق روان کننده دیرگیرکننده بتن برای ...

متن کامل »

بازیافت زباله سیمانی

بازیافت زباله سیمانی

حجم کل زباله های سیمانی ( از جمله شستگی میکسر در کارخانه بتن، شستن کامیون، ترشح بتن و سیلت از شستن محوطه) می تواند فراتر از 140 تن زباله سیمانی در سال برای یک عملیات بتن آماده شش کامیونی برود. ...

متن کامل »

افت اسلامپ بتن

افت اسلامپ بتن

افت اسلامپ بتن تسریع یافته و زمان های گیرش کوتاه در مشکلات اصلی بتن ریزی در هوای بسیار گرم نقش دارند، زیرا آنها طول مدت زمانی که طی آن بتن تازه به صورت کارا باقی می ماند و می تواند ...

متن کامل »

شاتکریت بتن

شاتکریت بتن یا بتن پاششی به عملی گفته می شود که در آن بتن با فشار و سرعت بالایی روی سطح مورد نظر پاشیده می شود تا یک لایه متراکم، مستحکم و مقاوم ایجاد گردد . شاتکریت بتن شامل دو ...

متن کامل »

فوق روان کننده ها در بتن

فوق روان کننده ها در بتن

کاهش آب بیشتر ناشی از کاربرد افزودنی فوق روان کننده ها تولید بتن با کارایی معمولی را (اسلامپ 75-90 mm) ممکن می سازد، اما با نسبت های آب به سیمان بسیار کاهش یافته. افزودنی فوق روان کننده های بتن نسل ...

متن کامل »

ناسازگاری افزودنی بتن با افزودنیهای دیگر

ناسازگاری افزودنی بتن با افزودنیهای دیگر

بتن زیرآبی- افزودنی بتن مشکلات سازگاری با افزودنی های بتن بهبود دهنده ی ویسکوزیته (VEAها) ترکیب های VEAها، WRAها و SPها در کنترل کردن رسوب گذاری در ملات با روانی بالای شبه بتن استفاده می شود و در بتن زیرآبی ...

متن کامل »

اثر افرودنی های بتن بر روی بتن

اثر افرودنی های بتن بر روی بتن

ظاهراً جذب افزودنی بتن لیگنوسولفانات توسط هیدرات (کامل) طبیعی به اضافه واکنش سریع میان محلول و تری کلسیم آلومینات سطح را در نزدیکی غلظت صفر برای 20-10 دقیقه اول نگه می دارد که موجب سخت شدگی سریع و گیرش تند ...

متن کامل »

افزودنی بتن – ناسازگاری با سیمان

افزودنی بتن – ناسازگاری با سیمان

افزودنی هایی که خصوصیات بتن تازه را اصلاح می کند موجب مشکلاتی از طریق سخت شدگی اولیه یا کندگیر شدن نامطلوب زمان گیرش بتن می شود. سخت شدگی اولیه اغلب با تغییرات در سرعت واکنش میان تری کلسیم آلومینات و ...

متن کامل »

طرح اختلاط بتن با استفاده از کامپیوترها

طرح اختلاط بتن با استفاده از کامپیوترها

بتن های مدرن روان هستند و مستلزم اندکی تراکم می باشند، بتن های مدرن می توانند در اوج زمستان تحت شرایط قطبی بتن ریزی شوند و در شرایط خشک و بسیاربسیار گرم کارایی خود را حفظ می کنند. تعداد خصوصیاتی ...

متن کامل »
رفتن به بالا