برای تولید بتن غیر پراکنده شونده (non- dispersible) کلوئیدی در زیر آب، حداقل نسبت های آب به سیمان باید در محدوده ۰٫۳۶ تا ۰٫۶ بوده و میزان سیمان و ریزدانه ها معمولاً از مخلوط های متناظر روی زمین بالاتر است. اغلب سختی نسبت های مخلوط طوری تعدیل می شود که به پارامترهای طراحی مطلوب برای همه خصوصیات بتن دست بیابیم. در نتیجه، خصوصیات بتن کلوییدی در زیر آب با اضافه شدن سه ماده افزودنی شیمیایی بتن کنترل می شود. مثلاً فوم سیلیکا می تواند در ارتباط با یک AWA و یک فوق روان کننده یا افزودنی های کاهنده آب سنتی برای کاهش جدایش استفاده شود.

نکته اصلی و کلیدی در مورد بتن غیر فروپاشیده با ویژگیهای خود تراز شونده، بهینه سازی موفق AWA با فوق روان کننده مورد استفاده برای افزایش اسلامپ می باشد. بهترین نتایج با انواع فوق روان کننده های لیگنوسولفونات فرمالدهید نفتالین با پایه سولفونات به لحاظ روانی و به هم چسبیدگی ایجاد نتایج ناگهانی می کنند. عوامل کمکی با پلیمر AWA واکنش می دهند تا وزن مولکولی ظاهری پلیمر را اقزایش دهند، در نتیجه خصوصیات به هم چسبیدگی پلیمر ارتقاء می یابد که می تواند با AWA مقاومت به شستگی سیمان را افزایش می دهد. این عوامل همچنین کاهش ۰٫۸% در وزن را ممکن می سازند، بدون آنکه اثر معکوسی بر مقاومت داشته باشد.

اثر مواد افزودنی های ضد شکستگی بر بتن شکل پذیر و سخت شده

اثرات زیر زمانیکه AWA در بتن استفاده می شود، ایجاد می گردد:

  • خصوصیات به هم چسبیدگی، قابلیت انتقال و خود تراز شوندگی افزایش می یابد.
  • بتن های حاوی یک اتر سلولز AWA زمان گیرش بیشتری خواهد داشت. بتن های حاوی یک اکلریلیک AWA زمان گیرش بیشتری ندارند، غیر از هنگامی که با فوق روان کننده ها ترکیب شود.
  • وقتی که به بتن اجازه داده شده که توسط آب سقوط آزاد کند، مقاومت بهبود یافت های برای جدایش وجود خواهد داشت.
  • مقدار PH و تیرگی آب با پیمانه مصرفی افزایش یافته ماده افزودنی کاهش می یابد.
  • به واسطه قابلیت نگهداری آب بالایی، که مواد افزودنی ضد شستگی بتن ایجاد می کنند، جدایی شیرابه از سنگدانه خیلی کمی وجود دارد.
  • برخی افزودنی های طبقه A و B و C دارای خصوصیات روکنشگر (Surfactant) ذاتی هستند که کشش سطح در فاز آبی مخلوط را پایین می آورد. درنتیجه پیمانه های مصرفی بالای سطوح بهینه هوای ناخواسته را محبوس خواهد کرد.
  • انواع مواد افزودنی و سطوح اضافه شدگی که کاربرد میزان آب اضافی را در مخلوط ضروی می سازند، جمع شدگی خشک را افزایش خواهد داد.

آشنایی با اثر مواد افزودنی ضد شکستگی در بتن (کلیک کنید)

منبع: کتاب افزودنی های شیمیایی بتن

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست