شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فوق روان کننده بتن یک مواد افزودنی بتن است که فوق روانساز اصلاح شده نسل سوم است که بر پایه  تکنولوژی تولیدو پلیمرها با درجات بالای پلیمریزاسیون و وزن مولکولی خاصی تولید شده است. دست آوردها و یافته های علم در فوق روانساز بتن خالص، سازی های شیمیایی که دارای عمده ترین خاصیت است در بهبود خواص این مواد به عنوان مواد افزودنیفوق روانساز بتن را به عهده خواهد داشت که در تولید فوق روانساز بتن به آن توجه شده و این امر باعث شده تا نسبت به مواد با پایه مشابه متفاوت شود.

فوق روان ساز بتن ،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید فوق روانساز دیرگیر بتن

– خرید فوق روانساز زودگیر بتن

– خرید فوق روانساز بر پایه پلی کربوکسیلات

– خرید سوپر روانساز بتن

– خرید سوپر روان کننده بتن

– خرید فوق روانساز کاهنده آب بتن

– خرید فوق روانساز حباب ساز بتن

– خرید فوق روانساز زودگیر افزایش اسلامپ

– خرید فوق روانساز و نگهدارنده اسلامپ

– خرید فوق روانساز و کاهنده شدید آب

 

مزایای فوق روانساز بتن 

خرید فوق روانساز بتن ،جهت به حداقل رساندن خطر جدا شدگی و آب انداختن بتن و افزایش دوام آن

خرید فوق روانساز بتن ،جهت امکان ویبره نمودن بهتر و آسانتر بتن و جلوگیری از ایجاد درز سرد

خرید فوق روانساز بتن ،جهت کاهش مشکلات اجرایی کار با بتن در مناطق گرمسیر

خرید فوق روانساز بتن ،جهت افزایش قابلیت بتن برای پمپ بتن

خرید فوق روانساز بتن ،جهت افزایش ماله پذیری بتن

خرید فوق روانساز بتن ،جهت امکان تولید بتنی اقتصادی و مقرون به صرفه تر

خرید فوق روانساز بتن ،جهت اجرای بتن در انواع سازه های مسلح و غیر مسلح در هوای سرد .

خرید فوق روانساز بتن ،جهت بتن ریزی در مناطق سرد سیر و جلوگیری از یخ زدن بتن .‌

خرید فوق روانساز بتن ،جهت تولید قطعات پیش ساخته و بتن های پیش تنیده .‌

خرید فوق روانساز بتن ،جهت اجرای بتن دال ها ، پی ها ، ستون ها ، دیوارها ، پل ها ، سدها، کانال ها .

خرید فوق روانساز بتن ،جهت بتن ریزی با قالب های لغزنده .

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست