شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

چسب بتن یکی از مواد افزودنی بتن است که امروزه در صنعت ساختمان برای آب بند نمودن بتن و افزایش چسبندگی بتن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از چسب بتن برای ترمیم و تعمیر آسیب دیدگیهای سطحی و عمقی استفاده می شود چسب بتن کاربرد های مختلفی دارد.

چسب بتن اکنون در پروژه های ساختمانی کاربرد زیادی یافته ، چسب بتن ترکیب پلیمری است که مقاومت ها و دوام و مهمتر از همه چسبندگی بتن را افزایش می دهد.

چسب بتن،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید چسب بتن پودری

– خرید چسب بتن یک جزئی امولسیونی

– خرید چسب بتن سوپر

– خرید چسب بتن آب بندی استخر و سرویس های بهداشتی

– خرید چسب بتن ترمیم کننده ویژه و …

مزایای چسب بتن

خرید چسب بتن،جهت افزایش چسبندگی ذرات بتن به یکدیگر

خرید جسب بتن ،جهت کاهش نفوذ پذیری بتن

خرید جسب بتن ،جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن

خریدجسب بتن ،جهتجلوگیری از باد کردن بتن

خرید جسب بتن ،جهتافزایش مقاومت فشاری بتن

خرید جسب بتن، جهتافزایش عمر مفید بتن

خرید جسب بتن، جهت افزایش چسبندگی بتن، مصالح ساختمانی، سنگ و… ( چهار برابر ملات سیمان ).

• خرید جسب بتن ،جهت بهبود مقاومت شیمیایی، سایشی، کششی و فشاری.

خرید جسب بتن، جهت افزایش انعطاف پذیری بتن.

خرید جسب بتن ،جهت افزایش دوام.

خرید جسب بتن ،جهت قابلیت اجرای آسان.

خرید جسب بتن، جهت امکان اجرای لایه های نازک.

خرید جسب بتن، جهت سازگار با انواع سیمان.

• خرید جسب بتن، جهتغیر خورنده.

• مقرون به صرفه بودن چسب بتن .

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست