شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

استفاده ازمواد آب بند (واتر استاپ) (WaterStop) به منظور آب بندی درزهای اجرایی و محل‌های قطع بتن (Construction Joint) متداول است. امروزه تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ازمواد آبندی جدید ، مواد آب بندهای هیدروفیلیک یا مواد آب بند بنتونیتی برای آب بندی درزهای اجرایی استفاده می‌کنند نه نوع P.V.C آن، زیرا محل ثابت سازی آب بندها در بین آرماتورها می‌باشد و با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسی شرایط آرماتورها و بتن مشاهده می‌کنیم آرماتورهای طولی و عرضی که در سمت آبگیر سازه قراردارند به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و لوله‌های موئین ناشی از تبخیر آب بتن، دچار زنگ زدگی شده که در برخی از موارد با انبساط ۶ الی ۱۵ درصدی حجم آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می‌گردد.

مواد آب بندی بتن به شرح زیر می باشد:

مواد آب بندی بتن –  پوشش محافظتی قیری

 مواد آب بندی بتن –  پرایمر چند منظوره

مواد آب بندی بتن –  پرایمر چند منظوره برپایه رزین های سنتزی .

 مواد آب بندی بتن –  پودر آب بند کننده بتن

مواد آب بندی بتن –  پودر آب بند و ترمیم بتن

مواد آب بندی بتن –  ملات آب بند الاستومری

مواد آب بندی بتن –  ملات آب بند کننده

مواد آب بندی بتن –  ملات نفوذگر آب بند کننده

مواد آب بندی بتن –  ملات ترمیمی آب بند کننده بتن

مواد آب بندی بتن –  پودر آنی گیر

مواد آب بندی بتن –  پودر آنی گیر سیمانی تک جزئی

شرکت شیمی بتن تولید کننده انواع مواد آب بندی

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست