تلفن: ۱۹-۸۸۵۲۶۹۱۵-۰۲۱

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فکس: ۸۸۵۱۵۰۸۴-۰۲۱

نشانی دفتر مرکزی: تهران-خیابان سهروردی شمالی-کوچه سراب-پلاک ۱۲ -طبقه ۳-واحد ۷

ایمیل:shimi_beton@yahoo.com

ایمیل:info@shimibeton.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telegram

فهرست