مزایای ماستیک پلی اورتان برای درزهای انبساطی

•انعطاف پذیر •ظرفیت تغییر شکل۲۰% •عدم ایجاد حباب در حین عمل آوری •مقاومت مکانیکی و شیمیایی متناسب •چسبندگی عالی به اکثر مصالح ساختمانی کاربردهای اصلی /آماده سازی درزها: برای درزگیری…
متن کامل
فهرست